Древние тюрки на Тянь-Шане_Ю. С. Худяков, К. Ш. Табалдиев ; отв. ред. В. И. Молодин_Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН_2009

Title: Древние тюрки на Тянь-Шане
Author: Ю. С. Худяков, К. Ш. Табалдиев ; отв. ред. В. И. Молодин
Publisher: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН
Year: 2009
Pages: 290, [1] с.
Language: Russian
Extension: pdf
Filesize: 42289217
Bdlink: B7909CAF218CE33055FAF2A2582352E3#42289217#Древние тюрки на Тянь-Шане_Ю. С. Худяков, К. Ш. Табалдиев ; отв. ред. В. И. Молодин.pdf